Les om vår hotellsjef på Bergen Børs

Ung sjef i historisk bygg

Visste du at Hotel Bergen Børs er et hotell med hemmeligheter? Les hva vår hotellsjef Camilla Thun kan fortelle om historien til hotellet i denne artikkelen fra Ukeavisen Ledelse!

Camilla Thun (36) er fortsatt full av gå-påmot. Til tross for sine unge alder har hun nådd lengre i hotellbransjen enn mange gjør gjennom et helt arbeidsliv. Kanskje det kan tillegges et nordnorsk lynne?

Ukeavisen Ledelse, 31. august